shipping-cargo-container

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển (QTC)

★ Thông tin sản phẩm
Quy tắc chung bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển (QTC) Quy tắc chung này áp dụng cho mọi bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển bao gồm giá trị hàng hoá, lãi ước tính nếu có, phí bảo hiểm, cước phí và các chi phí khác liên quan. Quy tắc này còn có thể áp dụng cho cả việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sông hoặc đường không.

★ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, và có thể áp dụng cho cả việc hàng hóa vận chuyển nối tiếp bằng đường bộ, đường sắt, đường sông hoặc đường hàng không.
★PHẠM VI BẢO HIỂM
Hàng hóa có thể được bảo hiểm theo một trong những điều kiện sau đây:
ĐIỀU KIỆN A
Theo điều kiện này, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (gọi là MIC) chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hóa được bảo hiểm.
Điều kiện B
- Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm có thể quy hợp lý cho: - Cháy hoặc nổ; - Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp; - Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận tải đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước; - Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn; - Phương tiện vận tải đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh; - Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh. b.Những mất mát, hư hỏng xảy ra đối với hàng hóa được bảo hiểm do các nguyên nhân sau: - Hy sinh tổn thất chung; - Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu; - Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng. c.Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay đang dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan. d.Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng bị mất tích.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

☑ Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng

☑ Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại

☑ Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất

☑ Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng

☑ Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải

☑ Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất

☑ Thư đòi bồi thường

transportation-logistics_37416-133

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

★ Thông tin sản phẩm
Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam. Quy tắc chung này áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thuỷ thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy tắc này còn được vận dụng khi có thoả thuận riêng trong hợp đồng bảo hiểm cho việc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển từ Việt Nam đi các nước lân cận và vận chuyển từ nước ngoài về được phép quá cảnh qua Việt Nam để sang các nước lân cận bằng các phương tiện vận tải nói trên.
★ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy thuộc phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và sang các nước lân cận. ★PHẠM VI BẢO HIỂM

☑ Cháy hoặc nổ

☑ Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh

☑ Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh

☑ Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ

☑ Phương tiện chở hàng mất tích

☑ Hy sinh tổn thất chung

★ SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

★ HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Bản chính hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hóa do chủ phương tiện cấp

☑ Hóa đơn bán hàng kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hóa

☑ Biên bản giám định hàng tổn thất có ghi rõ mức độ tổn thất

☑ Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương

☑ Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra

☑ Phiếu vận chuyển, các chứng từ liên quan đến hồ sơ đăng kiểm phương tiện vận chuyển

☑ Bằng lái xe đối với tổn thất hàng nội địa vận chuyển bằng xe tải

☑ Giấy yêu cầu bồi thường

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

goods on airplane

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường hàng không

★ Thông tin sản phẩm
Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường hàng không MIC nhận bảo hiểm đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

☑ Đối tượng được bảo hiểm là hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không (Loại trừ hàng hóa gửi bằng đường bưu điện).

★ PHẠM VI BẢO HIỂM

☑ Loại trừ những quy định trong điểm 3 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng xảy ra cho đối tượng được bảo hiểm.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng

☑ Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại

☑ Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất

☑ Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng

☑ Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải

☑ Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất

☑ Giấy yêu cầu bồi thường

☑ Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

Forklift handling container box in Import, Export, Logistics are

Bảo hiểm Container

★ Thông tin sản phẩm
Quy tắc Bảo hiểm Container: MIC nhận bảo hiểm các Container chở hàng hóa.trong phạm vi giới hạn vùng biển và lãnh thổ được quy định

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Đối tượng được bảo hiểm là container chở hàng hóa.

★ PHẠM VI BẢO HIỂM
Loại trừ những quy định trong điểm 3 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro về tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) cho đối tượng bảo hiểm.
a. Mỗi container được bảo hiểm, bao gồm cả khi xếp hàng lên boong, trong phạm vi giới hạn vùng biển và lãnh thổ được quy định. Nếu trái với những giới hạn quy định này người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho MIC biết, bảo hiểm này được bảo hiểm với phí bảo hiểm đã thỏa thuận.
b. Nếu một container được bảo hiểm theo bảo hiểm này được bán, cho thuê hoặc cho một bên khác thuê không phải là người được bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm của container này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trừ khi MIC có văn bản đồng ý tiếp tục bảo hiểm.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được MIC chấp nhận. Thông thường số tiền bảo hiểm được tính gồm giá tiền hàng (C) ghi trên hóa đơn bán hàng (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển (F) và phí bảo hiểm (I). Số tiền bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính, tuy nhiên tiền lãi này không vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Bản chính của hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Bản chính hoặc bản sao hóa đơn gửi hàng, kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng

☑ Bản chính của vận tải đơn và/hoặc hợp đồng chuyên chở các loại

☑ Biên bản giám định và chứng từ tài liệu khác ghi rõ mức độ tổn thất

☑ Giấy biên nhận hoặc giấy chứng nhận thu giao hàng và phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận cuối cùng

☑ Bản sao báo cáo hải sự và/hoặc trích sao nhật ký hàng hải

☑ Công văn thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất

☑ Giấy yêu cầu bồi thường

☑ Chứng thư giám định

☑ Các chứng từ khác liên quan đến khiếu nại

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AIRGOGO

Hotline: Liên hệ