nguoi lao dong

Bảo hiểm bồi thường người lao động

★ Bảo hiểm bồi thường người lao động
Bảo hiểm Bồi thường người lao động giúp doanh nghiệp thực hiện các trách nhiệm theo quy định của Bộ Luật Lao động khi nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp hoặc bị thương tật do tai nạn lao động thông qua việc hỗ trợ chi phí điều trị, lương trong thời gian điều trị và hỗ trợ tài chính cho trường hợp suy giảm khả năng lao động.

★ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

★PHẠM VI BẢO HIỂM
Sản phẩm này sẽ bồi thường cho người lao động trong trường hợp tử vong hoặc suy giảm khẳ năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến và phát sinh trong thời gian sử dụng lao động của Người được bảo hiểm.

★ Trường hợp người lao động bị chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên

☑ Ba mươi (30) tháng tiền lương nếu không do lỗi của chính người lao động đó

☑ Mười hai (12) tháng tiền lương nếu do lỗi của chính người lao động đó

★Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn dưới 81%

☑ Ba mươi (30) tháng tiền lương nhân với tỷ lệ bồi thường theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật”

☑ 40% số tiền bồi thường nêu trên (mục a) nếu do lỗi của chính người lao động đó

★ Phụ cấp nghỉ việc trong thời gian điều trị (không phân biệt lỗi)

☑ Tính bằng 100% tiền lương ngày (1/30 tiền lương tháng) đối với mỗi ngày nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ điều trị cho đến khi thương tật vĩnh viễn được xác định

★ Chi phí y tế thực tế (không phân biệt lỗi)

☑ Chi phí cấp cứu, chi phí điều trị nội, ngoại trú cần thiết và hợp lý

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Thấp nhất bằng 30 tháng lương của người tham gia bảo hiểm.

HỒ SƠ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

☑ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm

☑ Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị:

☑ Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Giấy chứng nhận phẫu thuật,

☑ Đơn thuốc, Biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang, các hoá đơn về chi phí điều trị...

☑ Giấy chứng tử (trường hợp chết)

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

coworkers

Bảo hiểm kết hợp con người

★ Thông tin sản phẩm
Bảo hiểm kết hợp con người
được sử dụng để bảo hiểm cho các cá nhân hoặc tập thể có nhu cầu bảo vệ các rủi ro xảy ra cho bản thân như tai nạn, ốm đau, bệnh tật.. Ưu điểm là giá rẻ, thủ tục đơn giản, rất thích hợp cho các doanh nghiệp của để bảo vệ cho người lao động.
★ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
- Đối tượng bảo hiểm là Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 16 tuổi đến 60 tuổi. MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đối với:
- Những người bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
- Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
- Những người đang trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật. ★PHẠM VI BẢO HIỂM
Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản.
Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.
Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Điều kiện A: Trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản

☑ Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A


Điều kiện B: Trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn

☑ Chết do tai nạn: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện B

☑ Thương tật thân thể do tai nạn: Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệu: Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật; Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 50 triệu: Chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý và chi phí bồi dưỡng 0,1%STBH/ngày điều trị. Tổng số tiền chi trả cho trường hợp thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật


Điều kiện C: Trường hợp nằm viện và/hoặc phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

☑ Chi trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị và chi trả tiền trợ cấp phẫu thuật căn cứ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật

★ HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

☑ Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảo hiểm

☑ Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/ hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn)

☑ Các chứng từ y tế hợp lệ liên quan đến việc điều trị:

☑ Giấy ra viện, Phiếu điều trị, Phiếu mổ (trường hợp phải phẫu thuật), đơn thuốc, biên lai thu tiền viện phí, phim X- quang...

☑ Giấy chứng tử (trường hợp chết)

☑ Trường hợp Người thụ hưởng là người thừa kế hợp pháp phải có thêm Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Trường hợp người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận số tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

suc khoe

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

★ Thông tin sản phẩm
MIC nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị, tổ chức, các Công ty liên doanh, Công ty vốn 100% nước ngoài… đạng hoạt động tại Việt Nam, không áp dụng cho đối tượng là cá nhân và hộ gia đình.

★ ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Các đơn vị, tổ chức, các Công ty liên doanh, Công ty vốn 100% nước ngoài… đạng hoạt động tại Việt Nam, không áp dụng cho đối tượng là cá nhân và hộ gia đình.
Người được bảo hiểm là các thành viên của các tổ chức trên có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi.
MIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền đối với: Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

★ PHẠM VI BẢO HIỂM

☑ Điều kiện A: Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn.

☑Điều kiện B: Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật.

☑Điều kiện C: Chi phí y tế do tai nạn.

☑Điều kiện D: Chi phí nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản

★ Các điều khoản bổ sung:

☑ Điều trị ngoại trú

☑ Chi phí xét nghiệm trước khi nằm viện và sau khi nàm viện

☑ Bảo hiểm bệnh nghề nghiệp

☑ Bảo hiểm trong các trường hợp ngộ độc

☑ Trợ cấp lương trong quá trình điều trị thương tật do tai nạn

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

☑ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm

☑ Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm

☑ Các Chứng từ khám chữa bệnh bao gồm: Y bạ (Medical Report), Giấy khám, Giấy ra viện, Phiếu thanh toán ra viện, Đơn thuốc, Hóa đơn viện phí, Phiếu mổ, Phiếu đọc X quang, Phim chụp X-quang (nếu có)...

☑ Bản sao bằng lái xe máy/ôtô (trường hợp tai nạn phát sinh khi người khiếu nại đang điều khiển xe máy/ô tô)

☑ Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật

☑ Giấy chứng tử (Trong trường hợp NĐBH tử vong)

☑ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của MIC (nếu có)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AIRGOGO

Hotline: Liên hệ