hOME bh cover
modern-house 1
BẢO VỆ NGÔI NHÀ CỦA BẠN

THÔNG TIN SẢN PHẨM

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

1. Đối tượng bảo hiểm: Khung nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà thuộc địa điểm bảo hiểm. Tài sản thuộc quyền sở hữu, trông coi của Người được bảo hiểm (không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm)

2. Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho thiệt hại vật chất không lường trước được xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được bảo hiểm quy định tại Quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân của MIC.

3. Số tiền bảo hiểm: NĐBH có thể lựa chọn STBH phù hợp cho căn nhà của mình theo hạng mức cụ thể được quy định trong biểu phí nhà tư nhân

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

A. Cháy, sét đánh

+ B. Nổ


Mở rộng 1

H. Giống, bão, lụt (bao gồm nước biển tràn)

I. Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước

J. Va chạm với ngôi nhà

K. Cướp

Mở rộng 2

Chi phí dọn dẹp hiện trường

Chi phí chữa cháy

Chi phí thuê nhà sau tổn thất

Khi có bất cứ thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại, Người được bảo hiểm cần:

- Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tổn thất và tìm kiếm những tài sản bị mất :

+ Thông báo bằng văn bản cho MIC, và

+ Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.

- Trong vòng 30 ngày NĐBH cần cung cấp cho MIC:

+ Hồ sơ khiếu nại bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại;

+ Thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác (nếu có)


Thủ tục yêu cầu bồi thường

☑ Hợp đồng bảo hiểm (hợp đồng, giấy chứng nhận, giấy yêu cầu giám định, đánh giá rủi ro trước khi cấp đơn)

☑Thông báo tổn thất; (NĐBH cung cấp);

☑ Biên bản sự cố ngay khi xảy ra tổn thất(NĐBH tự khai);

☑ Xác nhận đóng phí; (Đơn vị gốc cung cấp);

☑ Biên bản giám định hiện trường, ảnh chụp (MIC hoặc đơn vị giám định lập)

☑ Báo cáo sơ bộ tổn thất (MIC hoặc đơn vị giám định lập)

☑ Hồ sơ PCCC của Doanh nghiệp bị tổn thất (NĐBH cung cấp áp dụng đối với tổn thất Tài sản);

☑ Kết luận nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền (NĐBH cung cấp);

☑ Khiếu nại tổn thất chi tiết; (NĐBH lập và cung cấp)

☑ Hồ sơ liên quan đến tài sản bị tổn thất (NĐBH cung cấp)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AIRGOGO

Hotline: Liên hệ