Danh Mục
 Thời gian:
5 ngày 4 đêm
 Ngày:
11.08
 Airport:
Vietnam Airlines
 Phụ Thu:
Trọn gói

Giá mỗi người:

31.790.000đ

Đặt Tour

TOUR HÈ NHẬT BẢN: KYOTO–OSAKA–KOBE–NAGOYA–YAMANASHI– TOKYO (6N5D VN)

KYOTO – OSAKA – KOBE – NAGOYA – YAMANASHI – TOKYO

 Thời gian:
6 Ngày 5 Đêm
 Ngày:
12,22,26,28/06 03,04,11,15,16,26/07 09,19,26,31/08 05,12,13,20,25/09
 Airlines:
Vietnam Airlines
 Phụ Thu:
Trọn Gói

Giá mỗi người:

33.900.000đ

Đặt Tour
 Thời gian:
4 Ngày 3 Đêm
 Ngày:
10,17,24,31/05 04,06,13/06 12,18,19,20,25/07 01,02,03,22,23/08 01,06,19,26,27/09
 Airlines::
VietNam Airlines
 Phụ Thu:
Trọn gói

Giá mỗi người:

18.880.000đ

Đặt Tour
 Thời gian:
6 Ngày 6 Đêm
 Ngày:
16/07/2019
 Airlines:
Japan Airlines
 Phụ Thu:
Trọn Gói

Giá mỗi người:

38.880.000đ

Đặt Tour
Hotline: 1900 63 69 34